ارور لباسشویی حایر

ارورها یا کدهای خطای لباسشویی حایر

ارور لباسشویی حایر توسط چراغ های چشمک زن که در جلوی دستگاه قرار دارند تعبیر می شود. در ادامه نحوه چشمک زدن چراغ های هشدار دهنده در پنل کاربری

دستگاه و معنای هر یک از هشدارها را به شما آموزش خواهیم داد.

ارور لباسشویی حایر

خطا یا ارور شماره ۱ لباسشویی حایر

در این ارور چراغی روشن نمی شود. مواردی که می توانند علت بروز این خطا باشند و یا مواردی که باید بررسی شوند عبارتند از:

 • درب به درستی بسته نشده است.
 • مغناطیس دزب معیوب است.
 • سیم های مغناطیس درب جابه جا شده یا درآمده است.
 • فیش برد قطعی دارد یا متصل نشده است.
 • برد معیوب است.

خطا یا ارور شماره ۲ لباسشویی حایر

دستگاه بعد از یک دقیقه دوبار چشمک میزند و برای ۴ ثانیه خاموش می شود. علت های بروز خطا و مواردی که باید بررسی شوند:

 • لوله تخلیه تا خورده و یا چیزی در آن گیر کرده است.
 • فیلتر پمپ تخلیه کثیف است.
 • فیش های پمپ تخلیه متصل نشده است.
 • پمپ تخلیه معیوب است.

خطا یا ارور شماره ۳ لباسشویی حایر

لباسشویی ۳ بار چشمک میزند و ۴ ثانیه خاموش می شود. علل بروز خطا و موارد مهم برای بررسی توسط تکنسین شامل زیر خواهند بود:

 • فیش های سنسور حرارتی متصل نشده است.
 • سنسور حرارتی معیوب است.
 • فیش های برد متصل نشده و یا قطعی دارد.

خطا یا ارور شماره ۴ لباسشویی حایر

در این هشدار دستگاه ابتدا ۴ بار چشمک میزند و سپس برای ۴ ثانیه خاموش می شود. علت های موجود برای نمایش خطای گفته شده و موارد قابل بررسی عبارتند از:

 • المنت معیوب است.
 • المنت اتصال کوتاه شده است.
 • حرارت بیش از اندازه شده است.

خطا یا ارور شماره ۵ لباسشویی حایر

ماشین لباسشویی پس از ۸ دقیقه پنج بار چشمک میزند و سپس برای ۴ ثانیه خاموش می شود. علل بروز خطا و موارد مهم جهت بررسی تکنسین:

 • شیر آب بسته است.
 • فشار آب ورودی کم است یا لوله ورودی تاخورده است.
 • هیدروستات معیوب است.

خطا یا ارور شماره ۶ لباسشویی حایر

این هشدار بدین صورت عمل خواهد نمود: دستگاه ۶ بار چشمک خواهد زد و سپس به مدت ۴ ثانیه خاموش می گردد. موارد مهم جهت بررسی و علت پدیدار شدن این هشدار یا خطا توسط لباسشویی می تواند یک از گزینه های زیر باشد:

 • برد الکتریکی معیوب است.
 • در برد الکتریکی شکستگی وجود دارد.
 • فیش های برد وصل نشده است.

خطا یا ارور شماره ۷ لباسشویی حایر

در صورتی که دستگاه ۷ بار چشمک زده و سپس به مدت ۴ ثانیه خاموش شود، خطای مورد نظر می تواند به دلیل یک از موارد زیر رخ داده باشد:

 • موتور بیش از حد گرم شده است.
 • کانکتور موتور بررسی نشده است.
 • موتور معیوب است.
 • فیش های برد متصل نشده و یا قطعی دارند.
 • برد معیوب است.

خطا یا ارور شماره ۸ لباسشویی حایر

این حالت زمانی رخ می دهد که دستگاه ۸ بار چشمک زده و سپس برای مدت زمان ۴ ثانیه خاموش بماند. در چنین حالتی علت بروز خطا و موارد مهم بررسی توسط تکنسین متخصص به شرح زیر می باشد:

 • هیدروستات معیوب است.
 • شیر برقی معیوب است.
 • برد الکتریکی معیوب است.
 • فیش های شیر برقی معیوب است.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *